CLOTHING PRODUCTION & SERVICES
Home/ Pradinis
Short look/ Trumpai apie mus
We produce/ Mes gaminame
Services/ Paslaugos
Our Clients/ Mūsų klientai
The Team/ Mūsų komanda
Contacts/ Kontaktai
Our Clients/ Mūsų klientai

 

OUR MAIN CUSTOMERS ARE /MŪSŲ PAGRINDINIAI KLIENTAI :

WHOLESALERS AND RETAILERS FROM FINLAND, SWEDEN, NORWAY, BELGIUM, NETHERLANDS, DENMARK
DRABUŽIŲ DIDMENININKAI IR MAŽMENININKAI SUOMIJOJE, ŠVEDIJOJE, NORVEGIJOJE, BELGIJOJE, NYDERLANDUOSE, DANIJOJE

COMPANIES WHO /FIRMOS, KURIOS:

WANT TO ESTABLISH NEW BUSINESS OR MOVE PART OF THEIR ACTIVITIES OR EXISTING BUSINESS TO LITHUANIA OR BELARUS, ALSO NEED MORE PRODUCTION CAPACITIES
NORI PERKELTI DALĮ VEIKLOS Į LIETUVĄ AR BALTARUSIJĄ, ĮKURTI NAUJĄ VERSLĄ ARBA IEŠKO PAPILDOMŲ GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ

NEED SUPPORT IN MANAGEMENT & PRODUCTION IN BELARUS OR LITHUANIA
REIKALINGOS PARAMOS VALDYME AR GAMYBOJE LIETUVOJE AR BALTARUSIJOJE

DO NOT LIKE OR CAN NOT MAKE LOGISTICS & CUSTOMS CLEARANCE IN LITHUANIA OR BELARUS
NENORI AR NEGALI TIESIOGIAI VYKDYTI LOGISTIKOS IR MUITINĖS FORMALUMŲ LIETUVOJE AR BALTARUSIJOJE